Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
1.    Б.Палам, Ю.Н.Пожидаев, М.Ю.Марошина, Н.Н.Власова, М.Г.Воронков. Триорганил-силилалкантиол. Журнал .Доклады академии наук.т.  1994. 339
2.    Б.Палам, Ю.Н.Пожидаев, Г.Ю.Жила, А.И.Кириллов, Н.Н.Власова, М.Г.Воронков. Сорбция серебра из азотнокислых и тиосульфатных растворов карбофункциональными полиорганилсилсесквиоксанами. Журнал прикладной химии. 1995 г. Том 68. Вып 11. стр.1788                                                                                                      
3.    Б.Палам. Сонгон уусгалтын аргаар алтны дээж баяжуулсан туршилтын дүн. ШУА-ийн мэдээ №1.1997
4.    Б.Палам, E.Contini, G.Roccki (Итали) Цавын полиметаллын хүдрийн агуулга баяжигдах чанар. ШУА-ийн мэдээ №2.1997 1-8.
5.    Б.Палам, Г.Бурмаа, Ш.Лувсандорж. Мөнгө, түүний хайлшид хийсэн задлан шинжилгээний дүн. ШУА-ийн ХХТХ-гийн бүтээл. №20. 1981
6.    Б.Палам, Ш.Гэрбиш, В.Энхсайхан. Алтны тархацын судалгааны дүн. ШУА-ийн Физик технологийн хүрээлэнгийн мэдээлэл №1.1998
7.    Б.Палам. Мөнгөний хоёрдогч түүхий эдийн нөөцийг бүрэн ашиглая. Шинжлэх ухаан амьдрал сэтгүүл. №5. 1996
8.    Б.Палам, Ш.Бямбасүрэн, Б.Нарантуяа, А.Содном. Хоёрдогч мөнгөний гарцыг нэмэгдүүлэх боломж. ШУА-ийн ФТХ-ийн бүтээл. №28.1989
9.    Б.Палам. Мөнгө ялгах хими-электролизийн арга. ШУА-ийн ФТХ-гийн бүтээл. №27. 1988
10.    Б.Палам. Хоердогч материалаас мөнгөний стандарт хайлш бэлтгэх арга. ШУА-ийн ФТХ-гийн бүтээл. №26. 1987
11.    Б.Палам, Х.Дорж. Электрохимическое восстановление серебра из отработанного фиксажа. ШУА-ийн ФТХ-гийн бүтээл. №23. 1984
12.    Б.Палам, Р.Болд. Гоёл чимэглэлийн бүтээгдэхүүний чанарын хяналтыг боловсронгуй болгох нь. “Техник технологийн мэдээ”  сэтгүүл. №2. 1981                                                                                                            
13.    Б.Палам. Сорбентоор мөнгө ялгах арга.  Эрдэм сонин. №7. 1999
14.    Б.Палам. Амьд алт манайд байжээ. Зууны мэдээ. № 145. 1999
15.    Б.Палам. Мөнгөжүүлэлт хүнсний үйлдвэрлэлд. “То ван судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал” ном. Улаанбаатар.1997
16.    Б.Палам. Үнэт металлын цахилгаан химийн өнгөлгөө. “То ван судлалын эш-ний бүтээл”. УБ. 2001. 29-38
17.    Б.Палам. Мөнгөжүүлэлт бол монгол технологийн нэгэн төрөл мөн. “Бүс нутгийн хөгжил- мэдээллийн технологи 2001”  УБ. 72-77
18.    Ц.Баатар, Б.Палам. Монгол орны газрын ховор элементийн физик технологийн судалгаа. ШУА мэдээ. УБ. 2003 №2. 3-7.
19.    Ц.Баатар, Б.Палам. Газрын ховор элементийн дээжийн физик шинж чанарын  судалгаа. ШУА. ФТХ-гийн “Монгол орны газрын ховор элементийн физик технологийн судалгаа” нэртэй эш-ний өгүүллийн сэдэвчилсэн эмхэтгэл УБ. 2003
20.    Б.Палам, Ц.Туяа. Газрын ховор элемент. Байгальд орших хэлбэр, тархац. Мөн энд.
21.    Б.Палам, Ц.Туяа, Д.Цэдэнбалжир. Халзанбүрэгтэйн ордын дээжийн шинжилгээний дүнгээс. Мөн энд
22.    Н.Бямбаа, Ц.Түдэв, Ц.Туяа, Б.Палам. Халзанбүрэгтэйн ГХЭ-ийн орд газрын соронзон хэмжилтийн үзүүлэлт. Мөн энд
23.    Б.Палам, Н.Норов, Ц.Баатар, Жан-Анвэн Адуунчулууны нүүрсний үнсэнд ГХЭ тодорхойлсон дүн. Мөн энд 140-145 т
24.    Б.Палам,Н.Норов,Ц.Баатар. Мардайн ураны хүдрийн дээжинд ГХЭ тодорхойлсон дүн.  Мөн энд  137-140 р тал
25.    Б.Палам, Д.Халзаа, Ж.Бавуусүрэн, K.Wiegand, M.Luttke (ХБНГУ) Хатуу шингэн фоторезистийг нааж гэрэлтүүлэх зохистой горим. ШУА-ийн ФТХ-гийн бүтээл. №20. 1981 
26.    Б.Палам, Д.Халзаа Ж.Бавуусүрэн.  К вопросу усовершенствования технологии нанесения сквозных контактов. ШУА-ийн ФТХ-гийн  бүтээл. №23. 1984
27.    Б.Палам, Д.Борчулуун, Ж.Бавуусүрэн. О механизме формирования оксидной пленки на алюминии. ШУА-ийн ФТХ-гийн бүтээл. №20. 1981
28.    Б.Палам, П.Балдандорж. К  вопросу  металлизации  пластмасс.ШУА-ийн ХХТХ-гийн бүтээл. №24. 1984
29.    Б.Палам, Н.Н.Власова. Сангийн далай нуурын хими, биологи, экологийн асуудалд. ШУА. ХХТХ. Жигүүр ухаан ном. 53-57.
30.    Б.Палам, Б.Аръяадагва. Сангийн далай нуур. ШУА-ийн мэдээ сэтгүүл. №2 1996
31.    Б.Палам, Б.Аръяадагва, Н.Буянхишиг. Сангийн далай нуурын амьдралын тухай төсөөлөл. “То ван судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал” ном. УБ 1997 
32.    Б.Палам. Сангийн далай шиг давстай нуур байгуулах боломж. Мөн энд. 130-137 р тал
33.    Б.Палам, Б.Намбар, Ц.Алтанцэцэг. Сөртийн рашааны дээжинд хийсэн урьдчилсан шинжилгээний дүн. “Үл төгсөх То ван судлал”  ном  1997
34.    Б.Палам, Ц.Алтанцэцэг, С.Цэрэндулам. Утаат минжүүрийн байгалийн халуун уурын орд. “То ван судлалын  олон улсын эрдэм шинжилжилгээний бага хурал” ном. Улаанбаатар. 1999
35.    Б.Палам, Д.Бэхбат Пуужин загварын хатуу түлш. ТТМ сэтгүүл. 1981 он. №2
36.    Б.Палам, Д.Цэдэнбалжир, Ү.Чулуунбат, З.Цэвээн. Болорын түүхий эдийн баяжилтыг атомын шингээлтийн спектроскопын аргаар үнэлсэн дүн. ШУА-ийн  ФТХ-гийн бүтээл. №26. 1987
37.    Б.Палам, С.Баатар, С.Зоригтхүү. Ундааны ус бэлтгэлийн технологийн туршилтын дүн. ШУА. ФТХ-гийн бүтээл  №27 А УБ  2001 40-42
38.    Б.Палам, П.Дорждэрэм, Т.Ариунаа. Тамсагбулагийн газрын тосны тосны найрлага ба хөрсөн дэх элементийн судалгаа. “То ван судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал” ном. Улаанбаатар.1999
39.    Б.Палам. Цахилгаан-хими ба экологийн асуудал. Эрдэм сонин. №5. 1999
40.    Б.Палам. Ус цэнгэгжүүлэх цахилгаан-химийн арга. Эрдэм сонин. №    1999
41.    Б.Палам, С.Баатар. Ус цэнгэгжүүлж, мөнгөжүүлэх багаж. Эрдэм сонин. 2000. №1
42.    Б.Палам. Ундны усны нөөц ба ус бэлтгэлийн технологи. Мөн энд. 20-25
43.    Б.Палам, С.Баатар. Ус цэнгэгжүүлэх цахилгаан химийн арга. Эрдэм сонин. 1999. №8 (28)
44.    Б.Палам, С.Баатар, С.Зоригтхүү. Ундааны ус бэлтгэлийн технологийн туршилтын дүн. ШУА. ФТХ-гийн бүтээл  №27 А УБ  2001 40-42
45.    Б.Палам, Т.Лодой, А.Содном. Парабол цилиндр ойлгогчтой ус халаагуур  ШУА ийн ФТХ-гийн бүтээл. №28. 1985 
46.    Б.Палам, З.Цэвээн, Ү.Чулуунбат, А.Рийжээ, Ж.Лосолмаа. Применение атомно-абсорбционного и эмиссионного методов определения микроэлементов в почвах. ШУА-ийн ФТХ-гийн бүтээл. №24. 1985 
47.    23.Б.Палам, А.Содном, Ч.Батцэцэг. Орон нутагт ундны ус үйлдвэрлэх технологийн боломж. Увс- Хархираа. 2001. 146-150
48.    Б.Палам. Хүн ам цөөнтэй газарт химийн цэвэрлэгээ байгуулах нь.”Техник технологийн мэдээ” сэтгүүл. №2. 1975
49.    Б.Палам, Д.Бэхбат Пуужин загварын хатуу түлш. ТТМ сэтгүүл. 1981 он. №2
50.    Б.Палам. Мэдээллийн технологи бүс нутгийг хөгжилд. Эрдэм сонин.№7 1999
51.    Б.Палам, П.Адъяасүрэн. Малын гаралтай түүхий эд боловсруулах жижиг дунд үйлдвэр. “Бүс нутгийн хөгжил- мэдээллийн технологи 2001” Дорнод. 28-32
52.    Б.Палам, П.Адъяасүрэн, Б.Ширчин. Нүүрснээс керосин гаргах шинэ арга. Мөн энд 32-33
53.    Б.Палам, П.Дорждэрэм, Т.Ариунаа. Тамсагбулагийн газрын тосны тосны найрлага ба хөрсөн дэх элементийн судалгаа. “То ван судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал” ном. Улаанбаатар.1999
54.    Б.Палам, Д.Дуламсүрэн. То вангийн удирдахуйн ухаан.”То ван судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал” ном. Улаанбаатар.1997                                                                                                  
55.    Б.Палам. Дашгалсан жасын тухай төсөөлөл. “То ван судлалын номын чуулган” ном. УБ. 2001. 31-34
56.    Б.Палам, Г.Даваахүү, Н.Баясгалан. То вангийн сургаалын шинжлэх ухааны зарим үндэслэл. “ШУА мэдээ”. УБ. 2002. №3.
57.    Б.Палам. Шашинд хийсэн шинэтгэл. .”Үл төгсөх То ван судлал” ном. УБ  1997. 37-42 р тал
58.    Б.Палам. То вангийн их бурхан мэлмийгээ нээнэ.”Үл төгсөх То ван судлал” ном. УБ  1997. 33-37.
59.    Б.Палам, Б.Чимэд. Хот байгуулалтад Тогтохтөр ноёны оруулсан хувь нэмэр. ”Оюун билгийн соёрхол” номонд. УБ.  2004
60.    Б.Палам, Б.Чимэд.  То ван судлал дахь байгаль хамгаалалын асуудалд. Мөн энд
61.    Б.Палам, Н.Баясгалан. Б.Тогтохтөр ноён бүсчилсэн хөгжлийн асуудалд. Мөн энд
62.    Б.Палам, С.Эрдэнэчимэг. Харьцуулан сурган хүмүүжүүлэх То ванч арга. Мөн энд
63.    Б.Палам,М.Оюунцацрал. Тогтохтөр ноёны шинэчлэлийн бодлогын асуудалд.Мөн энд
64.    Б.Палам. То ван ардын аман уламжлалд.  Мөн энд 125-130 р тал
65.    Б.Палам, М.Хишигт, Г.Ариунболд, Б.Алтансувд Шарга нэртэй билүүн өнгөлөөний бодис. Мөн энд. 145-147
66.    Б.Палам, Б.Цэрэндорж, М.Оюунцацрал Тогтохтөр ноёны эдийн засгийн сургаал дахь хэмнэлтийн асуудал. Мөн энд. 176-178 р тал
67.    Б.Палам. Бид ундны усаа байаль дахь усны эргэлтийн зарчмаар бэлтгэж болох уу  Эрдэм сонин 2005 №1
68.    Б.Палам Газрын ховор соронзонт материалын судалгаа хэрэгцээ Эрдэм сонин 2005 он
69.    Н.Баясгалан, Б.Палам Бүс нутгийн бие даасан байдлыг хангах замаар улс орноо хөгжүүлэх То ванч хувилбар
70.    Д.Дуламсүрэн, Б.Палам То ван судлал монгол судлалын шинжлэх ухааны  бүрэлдэхүүн хэсэг мөн
71.    Э.Дондов, Б.Палам Лу жанжин гүний тухай  аман уламжлал, хууч яриа
72.    Б.Палам, З.Түмэн-Өлзий Газрын ховор соронзот шагай
73.    Б.Палам, Д.Цэдэнбалжир Цагаанхайрханы дээжинд Au, Ag, Cu тодорхойлсон дүн
74.    Б.Палам Э.Дондов Лу жанжин гүн хэмээх С.Лувсандондов судлалын асуудалд 
75.    Б.Палам Газрын ховор соронзот материалын судалгаа хэрэглээ
76.    Б.Палам, Ю.Н.Пожидаев, Н.Н.Власова, А.И.Кириллов, М.Г.Воронков Адуунчулууны уурхайн нүүрмний үнсэн дэх ГХЭ-ийн судалгаа
77.    Б.Палам То вангийн бизнес сэтгэлгээний онцлог
78.    Б.Палам, Ю.Н.Пожидаев, Н.Н.Власова, М.Г.Воронков Экологи хамгаалалд физик аргуудаас ашиглах боломж
79.    Б.Палам. Д.Гарамжав. Д.Цэдэнбалжир Газрын ховор элементийн физик технологийн судалгааны явц, үр дүн
80.    Б.Палам,Ч.Жавзан, Б.Пунцагдулам, Т.Лодой Ус зөөлрүүлэгчтэй халаалтын систем.
81.    Б.Палам, Ж.Оюунцэцэг, М.Цолмон Усны чанар үзүүлэлтийг сайжруулан хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх боломж.
82.    Н.Баясгалан, Б.Палам. Бүс нутгийн бие даасан байдлыг хангах замаар улс орноо хөгжүүлэх То ванч хувилбар
83.    Б.Палам То вангийн бизнес сэтгэлгээний онцлог
84.    Б.Палам Газрын ховор соронзот материалын судалгаа хэрэглээ
85.    Б.Палам, Э.Дондов. Лу жанжин гүн хэмээх С.Лувсандондов судлалын асуудалд
86.    Б.Палам, Д.Цэдэнбалжир Цагаанхайрханы дээжинд Au, Ag, Cu тодорхойлсон дүн То вангийн сургаал судлалын чуулган номонд 2005 он
87.    Б.Палам, З.Түмэн-Өлзий Газрын ховор соронзот шагай
88.    Б.Палам, Г.Өлзийсайхан. Чимээгүй аюул. Шинжлэх ухаан танин мэдэхүй сэтгүүл. №6 (0038) 2006 он  
89.    Б.Палам, Д.Цэдэнбалжир, Б.Алтансувд Говийн бүсийн зарим дээжинд хийсэн спектроскопын шинжилгээний дүн.
90.    Р.Хоролжав, Б.Палам. Газрын ховор элементийг хэт авианы технологид хэрэглэх нь
91.    Б. Палам, А.Энхтүвшин, И.С. Олейник, Л.С. Кийко. Уусмал идэвхижүүлэх цахилгаан химийн арга. ШУА-ийн ФТХ-гийн бүтээл. УБ. 2008 он.
92.    Б. Палам. То вангийн бүтээл бол удирдахуйн ухааны сургаал мөн. ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэнгийн бүтээл.
93.    Б. Палам. Эрдэмтэн судлаач У. Лигаагийн шинжлэх ухаанч бүтээлч сэтгэлгээ. ШУА-ийн Ботаникийн хүрээлэнгийн бүтээл. УБ. 2007 он.
94.    Б. Палам. То ван судлалын үүсэл, хөгжил. “Халхын голын их шүтээн” ном. Улаанбаатар хот. 2009 он.
95.    О. Цэвэгдорж, Н. Мягмарцэцэг, Б. Палам. То вангийн үйл амьдрал, үзэл баримтлал. Мөн энд.
96.    Б. Палам, Ж. Цагаан. Халхын голын байлдааны судлал, сургамж
97.    Б. Палам. Жанжин түшээ гүн, захчин хошууны Б. Самбуу ноёны судлалын асуудалд. Мөн энд. 
98.    Б.Палам. То вангийн удирдахуйн ухааны сургаал. “Цэргийн шинэчлэл” сэтгүүл. 2008 он. №3.
99.    Б.Палам. Сэцэнхан аймгийн Үйзэн ван, Илдэн вангийн хошуудын үүсэл, харилцаа холбоо. ШУА-ийн мэдээ сэтгүүл. №3. 2009 он  “Буху хатаги” сэдэвт эш-ний бага хурал. Дорнод аймаг. Матад сум. 2009 он.


Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (0)

Админы мэдээлэлСэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats